NEAS-styret

Selskapets styre består av syv engasjerte mennesker. To av disse er valgt av- og blant de ansatte. Styret er selskapets øverste myndighet. På generalforsamlingen har hver aksje én stemme.

Styrets medlemmer
  • Kjell Neergaard, leder
  • Ståle Gjersvold, nestleder
  • Hans Petter Wenngren, styremedlem
  • Ingunn Golmen, styremedlem
  • Milly Bente Nørsett, styremedlem
  • Tore Strøm, styremedlem
Varamedlemmer
  • Torbjørn K.Sagen
  • Hilde R.Løvdal
  • Roger M.Osen
  • Ingrid O.Rangønes