NEAS-styret

Selskapets styre består av syv engasjerte mennesker. To av disse er valgt av- og blant de ansatte. Styret er selskapets øverste myndighet. På generalforsamlingen har hver aksje én stemme.

Styrets medlemmer
 • Kjell Neergaard, leder
 • Olav Sem Austmo, nestleder
 • Hans Petter Wenngren, styremedlem
 • Ingunn Oldervik Golmen, styremedlem
 • Milly Bente Nørsett, styremedlem
 • Petter Mostervik Hals, styremedlem
 • Turid Hundhammer Sevaldsen, styremedlem
Varamedlemmer
 • Andre Gjørven
 • Torbjørn K.Sagen
 • Hilde R.Løvdal
 • Roger M.Osen
 • Ingrid O. Rangønes
 • Ståle Gjersvold
 • Ronny Matthes
 • Tore Strøm
 • Ole Erlend Gaupseth