Deleiere i NEAS

NEAS ble stiftet som en sammenslutning av tidligere Nordmøre Interkommunale Kraftlag, Aure og Stemshaug Kraftlag, Averøya Kraftlag, Freiøya Kraftlag, Kristiansund Elektrisitetsverk, Smøla Kraftlag, Tingvoll kommunale Kraftlag og Tustna Kraftlag i 1990.

Kjært barn har mange foreldre

Fem nordmørskommuner og én trønderbedrift eier en andel i NEAS. Kommunene ble deleiere gjennom sammenslutningen, mens Trønderenergi kom inn på eiersiden ved en rettet emisjon vedtatt av Generalforsamlingen i 2001.

 

Aksjonærer
  • Smøla kommune - 3,4 %
  • Tingvoll kommune - 4,4 %
  • Aure kommune - 5,3 %
  • Averøy kommune - 7,5 %
  • Kristiansund kommune - 30,4 %
  • TrønderEnergi AS 49,0 %