Vi pusser opp nettsiden vår! Design og farger vil derfor variere litt fra side til side. Har du innspill eller tilbakemeldinger tar vi gjerne imot de på: web@neas.mr.no.
West Elektro Holding AS

Nordmøre Energiverk AS eier en stor andel i West Elektro Holding AS. Formålet er å styrke entreprenøraktiviteten i Kristiansund.

Serit IT Partner Møre AS

Serit IT Partner er en av Norges største IT-kjeder. NEAS har en mindre eierandel i selskapet.

Energi 1 Kraft AS

Selskapets formål er å avregne og omsette energi, og yte konsulenttjenester i den forbindelse. NEAS har en mellomstor eierandel i Energi 1 Kraft.

Trønderkraft AS

Trønderkraft AS er et selskap som skal bidra til rasjonelle innkjøp av varer og tjenester for aksjonærene. Trønderkraft eies av flere energiverk i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, og Hedmark.

Nasjonalt Vindenergisenter AS

NEAS eier 33,33 % av Nasjonalt Vindenergisenter på Smøla — et nasjonalt kompetansesenter for vindenergi. Vi er også engasjert i Tingvoll sol- og bioenergisenter.

Nordenfjeldske Energi AS

Vi er medeier i Nordenfjeldske Energi — et aksjeselskap eid av en rekke kraftselskaper i det nordenfjeldske Norge.