West Elektro Holding AS

Nordmøre Energiverk AS eier en stor andel i West Elektro Holding AS. Formålet er å styrke entreprenøraktiviteten i Kristiansund.

TrønderEnergi AS

Vi har en mellomstor eierandel i TrønderEnergi — et ledende energikonsern med base i Midt-Norge.

Serit IT Partner Møre AS

Serit IT Partner er en av Norges største IT-kjeder. NEAS har en mindre eierandel i selskapet.

Energi 1 Kraft AS

Selskapets formål er å avregne og omsette energi, og yte konsulenttjenester i den forbindelse. NEAS har en mellomstor eierandel i Energi 1 Kraft.

Trønderkraft AS

Trønderkraft AS er et selskap som skal bidra til rasjonelle innkjøp av varer og tjenester for aksjonærene. Trønderkraft eies av flere energiverk i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, og Hedmark.

Smarthub AS

NEAS har en eierandel på 22,2 % i Smarthub — et selskap som utfører datainnsamling, kvalitetskontroll, distribusjon og administrasjon av strømmålere.

Nasjonalt Vindenergisenter AS

NEAS eier 33,33 % av Nasjonalt Vindenergisenter på Smøla — et nasjonalt kompetansesenter for vindenergi. Vi er også engasjert i Tingvoll sol- og bioenergisenter.

Nordenfjeldske Energi AS

Vi er medeier i Nordenfjeldske Energi — et aksjeselskap eid av en rekke kraftselskaper i det nordenfjeldske Norge.