Bærekraft i Neas

Vi skal gjøre bærekraftig utvikling mulig. 

Vi skal bistå kundene våre i å velge bærekraftige løsninger, og selv arbeide mot et nøytralt klimaavtrykk mot 2024.

Ved å tenke annerledes og ta i bruk ny teknologi, skal vi arbeide mot å redusere avtrykket vi etterlater oss for fremtidens nabolag.

Våre verdier er:

Handlekraftig - Ansvarlig - Kreativ

Disse verdiene skal gjenspeiles i vårt arbeid med bærekraft. 

 

 

Våre bærekraftsmål.

FN har definert 17 bærekraftsmål og 169 delmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Vi i Neas skal bidra aktivt og følger med på alle bærekraftsmålene, men vi har valgt å løfte frem disse fire bærekraftsmålene som er spesielt relevant for vår bransje: 

 

Bærekraftsmål i Neas

 

  • Ren energi til alle - Vi skal sikre tilgang til ren fornybar energi til kundene våre, blant annet gjennom produksjon og kjøp av fornybar energi fra vannkraft.

  • Industri, innovasjon og infrastruktur - Vi skal bidra til innovasjon og etablere en solid infrastruktur på Nordmøre.

  • Bærekraftige byer og lokalsamfunn - Vi skal finne de beste løsningene og tilpasse de for å oppnå et mest mulig bærekraftig samfunn.

  • Ansvarlig forbruk og produksjon - Vi skal sikre en bærekraftig produksjon og gjøre det enklere å være en bærekraftig forbruker. 

Sjefen om hvordan vi i Neas skal ta vare på Nabolaget.

Vi heier på kraften i nabolaget!

NEAS setter nabolaget først, fordi vi tror på kraften i lokalsamfunnet. Kystregionen vår møter mye motstand og vi som bor her er vant til ramsalt hav, storm og uvær. Likevel klarer vi oss alltid, og denne kraften er verdt å ta vare på.

Det stiller også krav til oss. Som kraftprodusent, nettselskap, leverandør av strøm, internett, TV og elektrotjenester vet vi at tjenestene våre har en viktig funksjon i folks hverdag. Som arbeidsgiver for mange dyktige ansatte vet vi at vi har et ansvar for at de skal ha en trygg og god jobb å gå til. Og som en stor regional aktør har vi en mulighet til å bidra for å ta vare på nabolaget - også for fremtiden.

I årene fremover vil vi strekke oss langt for å redusere våre egne CO2-utslipp og jobbe på mer miljøvennlige måter. Men vel så viktig er det at vi også skal gjøre bærekraftig teknologi mer tilgjengelig for andre. Vi har også muligheten til å tilrettelegge for at flere tar vare på miljøet vi alle er en del av. 

Gjennom smart bruk av teknologi, handlekraftighet og innovasjon skal vi gjøre bærekraftig utvikling i nabolaget mulig.

En god nabo vil alltid lete etter nye måter å gjøre livet bedre for de rundt seg. Neas skal bli en enda bedre nabo, fordi vi setter nabolaget først.


Knut Hansen
CEO, NEAS Konsern AS

Les om hvordan vi jobber med bærekraft

04.september.2021

Årets beste gladnyhet er sluppet

Bærekraft - av Camilla Husby Ludviksen

Under Nordmørskonferansen i går ble årets beste gladnyhet sluppet!
Les mer
09.mars.2021

Vi digger vannkraft!

Energi - av Jørgen Klokseth & Bjarne Stangvik

Mesteparten av strømmen som produseres i Norge kommer fra vannkraft. Vannkraft er en fornybar energikilde hvor vannfallsenergi blir omgjort til elektrisitet.
Les mer
09.mars.2021

Hva er fornybar energi?

Energi - av Jørgen Klokseth

Fornybare energikilder er ressurser som aldri går tomme - de fornyer seg selv på kort tid.
Les mer