NEAS søker senior økonomikonsulent

NEAS er regionens ledende tilbyder av energi- og bredbåndstjenester. Virksomheten omfatter kraftproduksjon, nettdrift, leveranse, salg av strøm og bredbåndstjenester. NEAS eier og drifter 4 kraftverk som årlig produserer 182 GWh. NEAS bygger framtidens fiberoptiske kommunikasjonsnett i regionen, med tjenester fra de beste og mest innovative innholdsleverandørene. Selskapet har 120 ansatte, og betjener over 25.000 kunder. Vår visjon er: «Vi skal gjøre utvikling mulig», våre verdier er: «Handlekraftig, Ansvarlig og Kreativ».

Endringer i teknologi, klima, befolkningssammensetning og økt miljøbevissthet utfordrer måten vi tenker og jobber på. Med dyktige ansatte og en fremoverlent organisasjon, gjør vi utvikling og innovasjon mulig - i alle deler av virksomheten.

Senior økonomikonsulent

Vi søker en person med solid økonomi- og regnskapserfaring, som vil inngå i et team på fem personer i vår økonomiavdeling. Økonomifunksjonen i NEAS har ansvaret for økonomistyring, controlling, regnskapsføring, rapportering og årsoppgjør for hele virksomheten i NEAS-konsernet. NEAS blir fra årsskiftet 2020/21 delt inn i tre ulike AS: NEAS Konsern AS, NEAS Nett AS og NEAS AS.   

Stillingen som senior økonomikonsulent vil få fagansvar for utarbeidelse av regnskap for NEAS Nett AS, og blir ansvarlig for løpende økonomisk oppfølging av selskapet. Du vil utøve proaktiv oppfølging og kontroll overfor forretningsvirksomheten i selskapet, og bidra aktivt i utarbeidelse av prognoser, likviditetsstyring og rapportering, samt oppfølging på viktige målsettinger og KPI’er. Stillingen rapporterer til Økonomisjef, og inngår i selskapets økonomiavdeling, som også er en del av selskapets stab og støttefunksjon. Stillingen vil videre jobbe tett sammen med, og være en sentral støttespiller for ledergruppen i NEAS Nett AS. 

Arbeidsoppgaver vil være:

 • Regnskap og prognoserapportering for nettselskapet
 • Rapportering til NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat)
 • Prosjektoppfølging
 • Anleggsregnskap
 • Konsernregnskap og konserntransaksjoner
 • Årsoppgjør/skatt

Kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse; bachelor eller master.
 • Minimum 3–5 års relevant erfaring fra økonomistyring, regnskap og budsjettering, gjerne fra større virksomhet.
 • God IKT- og systemkompetanse, og stor interesse for hvordan gode styrings- og økonomisystem kan bidra til å effektivisere forretningsdriften i selskapet.

Personlige egenskaper:

 • Du er initiativrik og selvstendig.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du er kvalitetsorientert og grundig, og har fokus på viktige detaljer som har betydning for et godt sluttresultat.  

Er du den vi søker?

Kanskje er dette jobben for deg? Høres dette ut som en match mot deg og din bakgrunn og erfaring?

Har du spørsmål om stillingen, kontakt leder for HR, Kristin Wiik tlf. 992 81 560, eller kristinw@neas.mr.no.

Alternativt kan økonomisjef Gunn Torild Brevik kontaktes på tlf. 930 07 448, eller gunnb@neas.mr.no

Søknadsfrist: 02. desember 2020

Om bedriften
NEAS er regionens ledende tilbyder av energi- og bredbåndstjenester. Virksomheten omfatter kraftproduksjon, nettdrift, leveranse, salg av strøm og bredbåndstjenester. NEAS eier og drifter 4 kraftverk som årlig produserer 182 GWh. NEAS bygger framtidens fiberoptiske kommunikasjonsnett i regionen, med tjenester fra de beste og mest innovative innholdsleverandørene. Selskapet har 126 ansatte, og betjener over 25.000 kunder. Vår visjon er: «Vi skal gjøre utvikling mulig», våre verdier er: «Handlekraftig, Ansvarlig og Kreativ».
Vi gjør utvikling mulig
Endringer i teknologi, klima, befolkningssammensetning og økt miljøbevissthet utfordrer måten vi tenker og jobber på. Med dyktige ansatte og en fremoverlent organisasjon, gjør vi utvikling og innovasjon mulig - i alle deler av virksomheten.