Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver i dag og i fremtiden

Karriere i NEAS

Vårt mål er å være en av regionens mest attraktive arbeidsgivere, med medarbeidere som trives, utvikles, og leverer gode resultater. Kompetanse skal være et av våre viktigste konkurransefortrinn. Vi skal tiltrekke, utvikle og beholde de fremste talentene innen våre fagområder.

Vår viktigste ressurs er medarbeiderne

For å skape konkurransefortrinn er motiverte og kunnskapsrike medarbeidere avgjørende. Vi har derfor fokus på kontinuerlig kompetanseutvikling og videreutdanning av medarbeidere våre. 

En god montør ser arbeid. Det handler om å se hva dine kolleger og kunder trenger, før noen ber deg om å gjøre det.
Vi kan tilby:
  • En spennende og variert arbeidshverdag
  • Et utviklende og inkluderende arbeidsmiljø
  • Konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Opplæring og kompetanseutvikling
  • Muligheten til å gjøre en forskjell i ditt lokalmiljø