Vi pusser opp nettsiden vår! Design og farger vil derfor variere litt fra side til side. Har du innspill eller tilbakemeldinger tar vi gjerne imot de på: web@neas.mr.no.

Vi investerer for framtidens NEAS

For NEAS har 2019 vært et aktivt år med et godt økonomisk resultat. Verdiene vi skaper blir i stor grad brukt til å investere for bedriftens fremtid.

Kundens opplevelse i sentrum
Målet vårt er å skape økt økonomisk vekst gjennom å sette kundens opplevde verdi i fokus. Vi lytter til kundenes ønsker og behov, og foretar investeringer som vil gi en best mulig opplevelse av tjenestene våre.
Økonomiske resultater
Konsernet Nordmøre Energiverk AS hadde i 2019 en omsetning på 925,5 MNOK kroner. Virksomheten forvaltes med sunn aktsomhet, og har i dag en robust økonomi.
Se mer i årsrapporten