Vi investerer for framtidens NEAS

For NEAS har 2017 vært et aktivt år med et godt økonomisk resultat og et historisk høyt investeringsnivå. Verdiene vi skaper blir i stor grad brukt til å investere for bedriftens fremtid.

Kundens opplevelse i sentrum
Målet vårt er å skape økt økonomisk vekst gjennom å sette kundens opplevde verdi i fokus. Vi lytter til kundenes ønsker og behov, og foretar investeringer som vil gi en best mulig opplevelse av tjenestene våre.
Økonomiske resultater
Konsernet Nordmøre Energiverk AS hadde i 2018 en omsetning på 868 mnok kroner. Virksomheten forvaltes med sunn aktsomhet, og har i dag en robust økonomi.
Se mer i årsrapporten
Verdiskaper i nabolaget
Vi er en stolt lokal aktør i regionen vår som bidrar til lokal verdiskapning både i form av arbeid, kapital og teknologi. I 2016 ble det innkjøpt varer og tjenester for 440 mill. Et solid samfunnsregnskap gjør oss til en regionsbygger på flere nivå.
Investeringer
De siste tre årene har vi lagt store verdier i bredbåndsinvesteringer, som primært har gått ut på å konvertere nåværende teknologi til moderne og oppgradert fiberteknologi. I 2016 investerte vi i et stort prosjekt for nye strømmålere i alle husstander i vår region. Dette prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av første kvartal 2018.
Les om automatiske strømmålere
Tidligere årsberetninger
Spørsmål om økonomi?